The Royal Academy of Music in Aarhus

The Royal Academy of Music in Aarhus

Królewska Akademia Muzyczna ( duński: Det Jyske Musikkonservatorium ) w Aarhus i Aalborg , Dania , jest konserwatorium i instytucją państwową pod auspicjami duńskiego Ministerstwa Kultury , której zadaniem jest dalsza edukacja muzyczna i inne do promocji kultury muzycznej w Danii. Szkoła jest pod patronatem księcia Fryderyka .

Siedziba Królewskiej Akademii Muzycznej znajduje się w Aarhus, w budynku zaprojektowanym przez biuro architektoniczne CF Møller Architects , ukończonym w 2007 roku. Został zbudowany jako rozszerzenie Musikhuset Aarhus , sali koncertowej Aarhus.

Nowa siedziba Królewskiej Akademii Muzycznej w północnej Danii w Aalborgu została ukończona w 2014 roku i nosi nazwę Musikkens Hus . Został częściowo zaprojektowany przez skandynawski oddział firmy architektonicznej Coop Himmelb(l)au .

Royal Academy of Music oferuje studia na poziomie magisterskim w takich dziedzinach, jak nauczanie muzyki oraz muzykowanie solo i profesjonalnie.

Programy otrzymały najwyższy status, zarówno w kraju, jak i za granicą. Oznacza to, że dorównują najlepszym porównywalnym kursom oferowanym za granicą. Programy mają na celu przygotowanie studentów do kariery zawodowej jako muzycy, a w zależności od odbytego kursu studenci kończą studia jako soliści lub nauczyciele muzyki.

W nauczaniu nacisk kładziony jest na pracę solową z instrumentem lub głosem, ale jest też gra zespołowa i szereg przedmiotów uzupełniających. Dla osób uczących się na nauczyciela muzyki szczególną wagę przywiązuje się do pedagogiki muzycznej i przedmiotów komunikacyjnych.