Academy of Arts in Banská Bystrica

Academy of Arts in Banská Bystrica

Akademia Sztuk w Bańskiej Bystrzycy (Akadémia umení v Banskej Bystrici) – publiczna wyższa szkoła na Słowacji. Uczelnia powstała 7 stycznia 1997 roku.


 

The Academy of Arts in Banská Bystrica was established by the law of the National council of the Slovak Republic from July, 1st 1997 as an institution for the training of the professional artists.