Gnessin Russian Academy of Music

Gnessin Russian Academy of Music

Rosyjska Akademia Muzyczna w Gnesins powstała  15 lutego 1895 r. , Kiedy rozpoczęły się prace Musical College E. i M. Gnesinsa.W 1919 r. Szkoła stała się instytucją państwową, nie zmieniając jednak zasad jej pracy i organizacji.W 1920 r. Nastąpił podział na Dziecięcą Szkołę Muzyczną i Kolegium. W 1925 roku otrzymali nazwę Gnesins.W 1944 r. Utworzono Państwowy Instytut Pedagogiczny Gnesins.W 1992 r. Państwowe Muzeum Pedagogiczne Gnesins zostało przekształcone w Rosyjską Akademię Muzyczną Gnesins. Dania 21 listopada 2014 r. decyzją Rady Szefów Rządu WNP Rosyjska Akademia Muzyczna w Gnesins otrzymała status podstawowej organizacji państw członkowskich WNP do współpracy w dziedzinie muzyki i edukacji w dziedzinie kultury i sztuki. Dnia 11 kwietnia 2016 r. dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej Rosyjska Akademia Muzyczna w Gnesins została przydzielona do najcenniejszych miejsc dziedzictwa kulturowego narodów Federacji Rosyjskiej.