EFAM - 1-3 V 2021 - Warszawa

EFAM - 1-3 V 2021 - Warszawa

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury zaprasza na V edycję Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych w dniach 1-3.05.2021 roku!
Serdecznie zapraszamy na transmisje z koncertów w Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 i Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotelu Boss ul. Żwanowiecka 20 w Warszawie.

Głównym celem EFAM jest umożliwienie młodym artystom kontaktów z innymi ośrodkami  muzycznymi, porównanie sposobów kształcenia, wymiany doświadczeń i poszerzenie wiedzy muzycznej. Zrozumienie wzajemne i tolerancja jest możliwa tylko wtedy, gdy młodzież będzie miała szansę wyjścia „na zewnątrz” ze swoich zamkniętych środowisk akademickich.