Europejski Festiwal Akademii Muzycznych

VII EUROPEJSKI FESTIWAL AKADEMII MUZYCZNYCH (EFAM) to zaplanowany w dniach 04-05.11.2023 roku projekt, który ma za sobą już kilkuletnią tradycję międzynarodowych spotkań młodzieży studenckiej. Zrealizowane z wielkim sukcesem pięć edycji EFAM jest ważnym elementem współpracy poziomej między uczelniami artystycznymi w Europie Wschodniej i Zachodniej. Jest próbą rozwiązania problemu słabej współpracy kulturalnej, artystycznej i dydaktycznej pomiędzy europejskimi uczelniami muzycznymi. Głównym celem EFAM jest umożliwienie młodym artystom kontaktów z innymi ośrodkami muzycznymi, porównanie sposobów kształcenia, wymiany doświadczeń i poszerzenie wiedzy muzycznej. Zrozumienie wzajemne i tolerancja jest możliwa tylko wtedy, gdy młodzież będzie miała szansę wyjścia „na zewnątrz” ze swoich zamkniętych środowisk akademickich.

Ważnym elementem poznawania i współpracy jest możliwość uczestniczenia w koncertach kolegów-studentów z innych krajów. Wspólny występ na estradzie jest najlepszym przykładem dobrej integracji i tolerancji.

 

 

Europejski Festiwal Akademii Muzycznych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca