Europejski Festiwal Akademii Muzycznych

EUROPEJSKI FESTIWAL AKADEMII MUZYCZNYCH (EFAM) to cykliczny projekt trwający od 09.11.2019 do 15.05.2021 r., który będzie ważnym elementem współpracy poziomej między uczelniami artystycznymi w Europie Wschodniej i Zachodniej. Jest próbą rozwiązania problemu słabej współpracy kulturalnej, artystycznej i dydaktycznej pomiędzy europejskimi uczelniami muzycznymi. EFAM to międzynarodowe muzyczne spotkanie i prezentacja europejskich uczelni muzycznych, które podczas koncertów festiwalowych (1 uczelnia – 1 koncert) przedstawiają swój dorobek artystyczny, proponując występy najbardziej uzdolnionych studentów, absolwentów i ich pedagogów.

Głównym celem EFAM jest umożliwienie młodym artystom kontaktów z innymi ośrodkami  muzycznymi, porównanie sposobów kształcenia, wymiany doświadczeń i poszerzenie wiedzy muzycznej. Zrozumienie wzajemne i tolerancja jest możliwa tylko wtedy, gdy młodzież będzie miała szansę wyjścia „na zewnątrz” ze swoich zamkniętych środowisk akademickich.

 

Europejski Festiwal Akademii Muzycznych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.