Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Dzieje Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego sięgają listopada 1948 roku, gdy staraniem działaczy Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego powołana została we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Była to wówczas piąta wyższa uczelnia naszego miasta i zarazem siódma wyższa szkoła muzyczna w Polsce. Początkowo prowadziła wyłącznie Wydział Pedagogiczny; w roku 1949 powstał Wydział Wokalny, w 1950 - Wydział Instrumentalny oraz Wydział Teorii i Dyrygentury, poszerzony w roku 1951 o sekcję kompozycji.

Czterowydziałowa struktura utrzymała się zasadniczo w całej historii Uczelni, podlegając zmianom jedynie w latach 1954-1955 i 1987-1990. Od roku 1972 rozszerzono profil kształcenia, powołując Zakład Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej (w latach 1983-1986 przekształcony w Instytut Muzykoterapii) - pierwszą placówkę badawczą w tej dziedzinie w Polsce.

W 1981 roku Uczelnia zmieniła status z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej na Akademię Muzyczną; wówczas nadano jej imię wybitnego wirtuoza skrzypiec - Karola Lipińskiego. Szczególnie ważnym faktem w najnowszej historii Akademii stała się zmiana siedziby w 1993 r. na nowy gmach przy pl. Jana Pawła II (dawny pl. 1 Maja).

W roku 1998 Uczelnia obchodziła jubileusz 50-lecia. Uroczystość tę uczczono przyznając dyrygentowi Tadeuszowi Strugale - absolwentowi Uczelni - pierwszy w historii Akademii doktorat honoris causa. Rok później kolejnym honorowym doktorem Akademii został Kurt Masur - również dyrygent, dyrektor Filharmonii Nowojorskiej, w roku 2000 doktoraty h.c. nadano śpiewczce Marii Fołtyn i Wojciechowi hr. Dzieduszyckiemu. W latach kolejnych zaszczytny tytuł przyznano śpiewaczce Teresie Żylis-Gara, dyrygentowi Stanisławowi Skrowaczewskiemu, rosyjskiemu pianiście Wiktorowi Karpowiczowi Mierżanowowi, Maestro Gabrielowi Chmurze, Eugeniuszowi Sąsiadkowi, a ostatnio Mieczysławowi Tomaszewskiemu.

W październiku 2009 roku Uczelnia zakończyła nową inwestycję - został oddany do użytku budynek D, nowa siedziba Katedry Muzyki Jazzowej.

W 2013 roku uczelnia obchodziła 65-lecie istnienia. Ważnym wydarzeniem Roku Jubileuszowego było oddanie do użytku kolejnej inwestycji - budynku E, mieszczącego między innymi nowoczesną Sala Koncertową. W ten sposób, w sercu Wrocławia, powstał nowoczesny Kampus Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.

Od momentu powstania Uczelnia usytuowana była w neoklasycznym pałacyku przy ul. Powstańców Śląskich 204, na obrzeżach Parku Południowego. Z czasem jego powierzchnia okazała się zbyt mała dla rozwijającej się Uczelni, dlatego też dla potrzeb Wydziału Wokalnego wybudowany został na terenie posesji parterowy pawilon, natomiast ówczesny Wydział Wychowania Muzycznego zajął pomieszczenia w budynku przy ul. Wietrznej, a później przy ul. Hubskiej. W roku 1992 uczelnia pozyskała nowy obiekt przy ówczesnym Pl. 1 Maja (obecnie Pl. Jana Pawła II). Przeprowadzka do nowego budynku w 1993 roku miała wielkie znaczenie dla funkcjonowania Akademii, gdyż umożliwiła integrację rozproszonej do tego czasu społeczności uczelni.

W minionych dekadach Uczelnia przechodziła różnorodne przeobrażenia. Rozwijała się wraz ze swym miastem, ewoluując od niewielkiej, choć bogatej w wybitne osobowości jednowydziałowej placówki, do nowoczesnego, otwartego na świat centrum kształcenia młodych artystów muzyków, prowadzącego bogatą działalność artystyczną i naukową o zasięgu międzynarodowym, stanowiącego ważne ogniwo życia artystycznego Wrocławia, Dolnego Śląska i naszego kraju.

Miniony rok akademicki 2018/2019 miał dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu szczególne znaczenie. W roku tym bowiem Uczelnia nasza obchodziła Jubileusz 70-lecia. Patronat honorowy nad Jubileuszem 70-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Rok Jubileuszu 70-lecia był pełen ciekawych przedsięwzięć – koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych, recitali solowych, pokazów scenicznych, koncertów jazzowych, chóralnych, festiwali, konkursów. Bogate spektrum wydarzeń Roku Jubileuszu 70-lecia naszej Uczelni pomyślane zostało jako forum prezentacji Akademii poprzez twórcze dokonania studentów, doktorantów, absolwentów, pedagogów i zaproszonych gości