ZAPRASZAMY NA V EUROPEJSKI FESTIWAL AKADEMII MUZYCZNYCH 01-03.05.2021 W WARSZAWIE
Pozostało0 dni
Program V EFAM

Pozostało0 dni
Europejski Festiwal Akademii Muzycznych

Jest to międzynarodowe muzyczne spotkanie i prezentacja europejskich uczelni muzycznych, które podczas koncertów festiwalowych (1 uczelnia – 1 koncert) przedstawiają swój dorobek artystyczny, proponując występy najbardziej uzdolnionych studentów, absolwentów i ich pedagogów.

Aktualności